Bussid Teenused Renditingimused KKK Kontakt
Sisupuu
 
 
Liik:
Kohtade arv:
Mark:
Teenus:
 
Koosta oma teekonnakaart >>
broneeri

Rendileping


Käesolev  transpordivahendi (edaspidi Rendisõiduk) rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud Rendileandja ja Rentniku vahel.


1.     Rentnik peab olema vähemalt 21 aastat vana, tal peab olema kehtiv juhiluba ning vähemalt kaheaastane transpordivahendi juhtimiskogemus.

2.     Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkidel, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. on keelatud. Keelatud on Rendisõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.

3.     Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma Lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku nõusolekuta. Rendisõiduki  vigastused, mille on põhjustanud isikud, kes ei ole märgitud Lepingul (kolmandad isikud), kuuluvad hüvitamisele Rentniku poolt täies ulatuses.

4.     Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahjud Lepingus märgitud omavastutuse ulatuses (320 eurot) ning varguse korral 15% sõiduki väärtusest. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentija hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata Lepingus märgitud omavastutusest . Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul , kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.

5.     Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendileandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ning võtmed, vastasel korral on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendisõiduki ärandamise eest.

6.     Rendisõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti – 1 päev Rendisõiduki  kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide või purunenud rehvi ja/või velje eest tuleb tasuda trahvi 200 euro ulatuses. Remondi teostamise koha määrab Rendileandja. 

7.     Rentnik on kohustatud tegema ettemaksu vastavalt taotletavale rendiperioodile, mis ei kuulu tagastamisele Rentniku rendist loobumisel. Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse summa ulatuses.

8.       Rendisõiduk väljastatakse täitmata kütusepaagiga.

9.       Rendileandja ei kompenseeri ega vastuta rendisõiduki tagastamisel sõiduki kütusepaagis oleva kütusekoguse eest.

  10.   Rendisõiduk väljastatakse puhtana nii seest kui väljast, Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki puhtana. Juhul kui Rendisõiduki salong või istmed on tugevalt määrdunud, on Rentnik kohustatud tasuma keemilise puhastuse tasu. Kui Rendisõiduk tagastatakse väljast määrdunult, kohustub Rentnik tasuma pesula teenuse tasu 40 eurot.

11. Rendisõidukis suitsetamine on keelatud!

12. Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrasolekut (õli, jahutusvedeliku ning pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne.) kogu rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest võtab enda kanda Rendileandja.

13. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis on tekitatud Rentniku poolt (näit. kiiruse ületamise ja parkimistrahvid).

14. Rendileandja kinnitab, et on kontrollinud sõiduki tehnilise seisukorra enne rendileandmist.

15. Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, Rendisõiduki kahjustuste või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud koheselt teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevast.

16. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on kohustatud Rendisõiduki tagastama Lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal. Rendisõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib.

17. Rendisõidukile tekkiva tehnilise rikke eest, millest tulenevalt osutub Rendisõiduki kasutamine võimatuks (mootoririke, tagasilla või käigukasti purunemine), ehk siis tulenevalt halvast tehno-olukorrast ja mis ei ole põhjustatud Rentniku süü läbi, kohustub Rendileandja kokkuleppel Rentnikuga:  organiseerima Rentnikule  lähima service rikete likvideerimiseks.

 
  Täna, 03.04
  2..5   Pilves selgimistega ilm. Sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub edela- ja läänetuul 10-15, puhanguti 20-25 m/s, pärastlõunal lääne poolt alates järk-järgult nõrgeneb ja pöördub saartel loodesse. Õhutemperatuur on 2..5°C.
  Laupäev, 04.04
-3..2   Öösel: Pilvisus hõreneb. Kohati sajab lörtsi ja lund. Puhub edela- ja läänetuul, Lääne-Eestis lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 14, põhjarannikul kuni 17 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3..+2°C. Päeval: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hooti lörtsi ja lund. Puhub läänetuul 4-10, puhanguti 12-15 m/s. Õhutemperatuur on 2..7°C.
2..7  
  Pühapäev, 05.04
-4..3   Öösel: Selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on -4..0, rannikul kohati kuni +3°C. Päeval: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati vähest vihma ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s, ennelõunal pöördub lääne poolt alates edelasse 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on +4..+9°C.
4..9  
  Esmaspäev, 06.04
0..5   Öösel: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C. Päeval: Vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 8..13, rannikul kohati 5°C.
5..13  
 Päike
   tõuseb: 06:43
   loojub: 20:08
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Suusainfo

a-rent.ee

 
 
© Bussirent.ee